Vakbekwaamheid code 95

Sinds enkele jaren dienen bepaalde beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs uit de categorie C of D vereist is, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Voor categorie D is dit al zo sinds 10 September 2008, voor categorie C sinds 10 September 2009. Deze verplichting is van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht (behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen).

De vereisten inzake de vakbekwaamheid houden in dat men:

  • slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen
  • vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgt in een erkend opleidingscentrum

Voor meer info over deze materie, kijk op onze website www.edco-assist.eu of contacteer ons.