Rijbewijs D

Autocar en bus

Wij verwachten dit aan te bieden vanaf 01 maart 2014.

Het rijbewijs voor de categorie D is vereist voor  :

de bestuurders van motorvoertuigen bestemd voor het personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen, de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend.

Aan de voertuigen van de categorie D kan een aanhangwagen gekoppeld worden met een MTM kleiner of gelijk aan 750 kg. Zo niet is het rijbewijs van categorie DE vereist.


Het rijbewijs voor de categorie D1 is vereist voor  :

de bestuurders van motorvoertuigen bestemd voor het personenvervoer met meer dan acht zitplaatsen maar niet meer dan zestien zitplaatsen, de zitplaats van de bestuurder niet meegerekend.

Aan de voertuigen van de categorie D1 kan een aanhangwagen gekoppeld worden met een MTM kleiner of gelijk aan 750 kg. Zo niet is het rijbewijs van categorie D1E vereist.


Voor het besturen van elk voertuig uit de categorie D of D1, dient U een MEDISCH ONDERZOEK  te ondergaan, zonder uitzondering!


In bijna alle gevallen moet U houder zijn van een BEROEPSVAKBEKWAAMHEID vooraleer U zich met een autocar of bus op de baan begeeft. Voor meer info over deze materie, kijk HIER.

Voor meer informatie over het rijbewijs, de opleiding en de examens, kijk in volgende brochures;

  • Met vakbekwaamheid, kijk hier
  • Zonder vakbekwaamheid, kijk hier